Vi ønsker å skape fremtidens Bergen, med sikkerhet og klima i fokus

VBA Gruppen har en visjon om å være en ledende totalentreprenør i Bergen, som skaper varige og bærekraftige løsninger for kundene våre og samfunnet. Vi ønsker å forme fremtiden for byggebransjen gjennom innovasjon, kvalitet og samarbeid, og bidra til trygge, effektive og bærekraftige arbeidsplasser.

Våre verdier:

Kvalitet

VBA Gruppen er forpliktet til å levere produkter og tjenester av høy kvalitet, ved å bruke de beste materialene og metodene i bransjen. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring og opplæring for å sikre at vi overgår kundenes forventninger.

Samarbeid

Vi tror på kraften i samarbeid og teamarbeid. VBA Gruppen samarbeider tett med både kunder, underentreprenører og interne faggrupper for å sikre at alle aspekter av prosjektet blir nøye koordinert og utført.

Samarbeid

Vi tror på kraften i samarbeid og teamarbeid. VBA Gruppen samarbeider tett med både kunder, underentreprenører og interne faggrupper for å sikre at alle aspekter av prosjektet blir nøye koordinert og utført.

Innovasjon

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye ideer og teknologier som kan forbedre våre tjenester og prosesser. VBA Gruppen investerer i utvikling for å holde oss i forkant av bransjen og levere de mest effektive og bærekraftige løsningene.

Bærekraft

VBA Gruppen er dedikert til å skape en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet gjennom sitt arbeid innen byggebransjen. Vi forstår viktigheten av bærekraft og er forpliktet til å iverksette miljøvennlige praksiser og teknologier i våre prosjekter for å redusere vår påvirkning på klimaet.

Våre klimamål er i tråd med nasjonale og internasjonale initiativer for å bekjempe klimaendringer og støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi. Vi arbeider målrettet for å oppnå følgende bærekraftsmål:

Reduksjon av klimagassutslipp

Vi tar sikte på å redusere våre direkte og indirekte klimagassutslipp ved å implementere energieffektive løsninger og fremme bruk av fornybare energikilder i våre prosjekter.

Bærekraftig materialbruk

VBA Gruppen prioriterer bruk av miljøvennlige og bærekraftige materialer i våre byggeprosjekter, og oppfordrer til gjenbruk og resirkulering der det er mulig.

Samarbeid og kunnskapsdeling

Vi engasjerer oss i samarbeid og partnerskap med andre aktører i bransjen, myndigheter og forskningsinstitusjoner for å dele kunnskap og beste praksis innen bærekraft og klimatiltak.

Klimamål 2023

100

Redusere plastavfall
med 10%

0

Øke kvinnelig ledelse
med 37%

0

Øke antall elektriske
bilder med 15%

100

Kutte blandet avfall
med 50%

Helse, miljø og sikkerhet

I VBA Gruppen er vi dypt engasjerte i å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vi forstår at Helse, Miljø og Sikkerheter avgjørende for å sikre en produktiv og vellykket virksomhet og for å beskytte ansatte, miljøet og lokalsamfunnet vi arbeider i.

Vår HMS-strategi fokuserer på følgende nøkkelområder:

Arbeidshelse
Sikkerhet på arbeidsplassen
Helsetjeneste
Miljøvern
Opplæring og bevisstgjøring
Kontinuerlig forbedring

Sertifiseringer

Vi er sertifiserte fagfolk som utfører arbeid i henhold til moderne bransjestandard, og sikrer trygg og effektiv drift for våre kunder og ansatte.

Fra idé til virkelighet – Vi hjelper deg i mål